Sugeng rawuh ing "Sinau Jawa". Blog menika minangka salah satunggalipun pambudidaya nguri-uri kabudayan Jawa, tilaranipun linuhung Jawa. Nyuwun Pangapunten awit kathah kekiranganipun. Matur nuwun.

Tuesday, 11 January 2011

SURAT BERBAHASA JAWAMesoyi, 21 November 2010


Mugi katur Bapak/Ibu

...
Warga desa Mesoyi
Ing Palenggahan.

Assalamualaikum Wr. Wb.
Kanthi ngaturaken puja puji harja, kairing sagunging pakurmatan, kula angrantu rawuh panjenengan benjing:
Titi ari / dinten : Rabu
Titi mangsa : 24 November 2010
Titi wanci : 19.30 (ba’da Isya).
Mapan ing : Dalemipun Bapak pangarsa Desa Mesoyi (dalemipun Bapak Drajat).
Wigatosing sedya : Pirembagan program kerja KKN Lokasi Posdaya ing Desa Mesoyi.

Ing wasana kula ngaturaken agunging panuwun awit saking kawigatosan saha rawuh panjenengan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Panyarta KKN,

Chafid


Share:

0 komentar:

Main Menu