• Sugeng Rawuh

  Statistik

  SURAT BERBAHASA JAWA
  Mesoyi, 21 November 2010


  Mugi katur Bapak/Ibu

  ...
  Warga desa Mesoyi
  Ing Palenggahan.

  Assalamualaikum Wr. Wb.
  Kanthi ngaturaken puja puji harja, kairing sagunging pakurmatan, kula angrantu rawuh panjenengan benjing:
  Titi ari / dinten : Rabu
  Titi mangsa : 24 November 2010
  Titi wanci : 19.30 (ba’da Isya).
  Mapan ing : Dalemipun Bapak pangarsa Desa Mesoyi (dalemipun Bapak Drajat).
  Wigatosing sedya : Pirembagan program kerja KKN Lokasi Posdaya ing Desa Mesoyi.

  Ing wasana kula ngaturaken agunging panuwun awit saking kawigatosan saha rawuh panjenengan.

  Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


  Panyarta KKN,

  Chafid  0 komentar:

  Popular Posts

  Main Menu

   

  Blog Indonesia

  blog-indonesia.com

  Perlindungan Blog

  Para Rawuh

  free counters

  Samenika Tabuh

  Saking SMP Negeri 1 Jatinegara, Kabupaten Tegal

  Buwana