• Sugeng Rawuh

  Statistik

  Upacara Tingkeban


  Acara Tingkeban utawi mitoni inggih menika satunggaling upacara ingkang dipuntindakaken tiyang jawi kangge mengeti jabang bayi umur 7 wulan wonten kandhutanipun ibu. Miturut para winasis, tembung mitoni asalipun saking tembung pitu, saged dipuntegesi pitutur, pituduh tumuju kasaenan lan kaluhuran. Wondene, miturut ilmu medhis, jabang bayi ngancik umur 7 wulan sampun nggadhahi wewujudan minangka manungsa kanthi wetah, pramila lajeng dipunpengeti kanthi ngawontenaken syukuran.

  (wonten candhakipun)

  0 komentar:

  Popular Posts

  Main Menu

   

  Blog Indonesia

  blog-indonesia.com

  Perlindungan Blog

  Para Rawuh

  free counters

  Samenika Tabuh

  Saking SMP Negeri 1 Jatinegara, Kabupaten Tegal

  Buwana